owcaasasyn portal

Temat: Przegląd interesującej prasy

Czy wiesz, że...

Oparzenia słoneczne przyczyniają się do powstawania czerniaka, w tym także czerniaka okaCzy wiesz, że...

Piękna opalenizna jest dla skóry tym, czym jest gorączka dla organizmu, czyli obroną przed skutkami stanu zapalnego wywołanym w tym wypadku promieniowaniem UV.Czerniak oka

Najczęstszym nowotworem rozwijającym się u dorosłych we wnętrzu oka jest czerniak złośliwy. Powstaje on w tkankach zawierających wiele barwnika, tj. w tęczówce, w ciele rzęskowym lub naczyniówce.

Czerniak tęczówki
Staje się dość szybko widoczny dla samego pacjenta lub jego otoczenia. Charakteryzuje się powstaniem jasno- lub ciemnobrunatnego guzka (lepiej widocznego w tęczówce niebieskiej), powiększającego się powoli, powodującego niekiedy zniekształcenie źrenicy. W początkowym okresie choroby nie ma objawów bólowych i zaburzeń w ostrości wzroku.

Czerniak ciała rzęskowego
Jest długo niewidoczny bez specjalnych badań i pacjenta alarmują dopiero zaburzenia wzroku lub bóle oka spowodowane wzrostem guza. Czerniak ciała rzęskowego uwidacznia się czasem dopiero wtedy, gdy przedostanie się do przedniej komory oka.

Czerniak naczyniówki
Długo może nie dawać żadnych objawów, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się w obwodowych częściach dna oka. Dopiero wtedy, gdy czerniak powoduje odwarstwienie siatkówki, powstają zmiany w ostrości wzroku i w polu widzenia.

Rozpoznanie czerniaka wymaga licznych badań okulistycznych, a leczenie musi być prowadzone w wyspecjalizowanych klinikach. Czerniaka tęczówki leczy się operacyjnie wycinając guz (z zachowaniem oka). Zabieg daje bardzo dobre wyniki we wczesnym okresie choroby. Wycinać można również położone obwodowo małe czerniaki naczyniówki. Przeważnie jednak małe i średnie czerniaki ciała rzęskowego i naczyniówki leczy się stosując miejscowe napromieniowanie za pomocą płytki z pierwiastkiem radioaktywnym. Niekiedy stosuje się również przyżeganie nowotworu za pomocą lasera. W przypadku większych guzów konieczne jest usunięcie gałki ocznej. Leczenie czerniaka oka wiąże się z wieloletnią obserwacją chorego.

http://www.medonet.pl/dol...-oka,index.htmlWykryć jak najwcześniej

Czerniak złośliwy
(łac. – melanoma malignum) zwykle umiejscawia się na skórze. Pojawia się najczęściej u osób w średnim wieku. Charakteryzuje się wczesnymi przerzutami, np. do kości, płuc czy mózgu, dlatego w jego leczeniu bardzo dużą rolę odgrywa szybkie rozpoznanie. Wcześnie wykryty jest uleczalny. Ten typ nowotworu wywodzi się z melanocytów (tzn. komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających melaninę), które ulegają przemianie. Czerniak może więc wystąpić wszędzie tam, gdzie są melanocyty: na błonach śluzowych (w jamie ustnej, odbytnicy), w siatkówce oka.

Do czynników ryzyka zalicza się przede wszystkim: częste i długotrwałe przebywanie na słońcu, oparzenia słoneczne, oparzenia przed 12. roku życia i powikłania po nich, jasną karnację skóry, predyspozycje genetyczne oraz stałe drażnienie i urazy znamion dysplastycznych. Pewną rolę mogą odgrywać także naturalne przemiany hormonalne. Zaobserwowano bowiem częstsze występowanie czerniaka w okresie pokwitania, ciąży i połogu. Dlatego też na czerniaka choruje nieco więcej kobiet niż mężczyzn, za to przebieg choroby jest zwykle cięższy u płci męskiej.

Patrz uważnie!


W listopadzie ubiegłego roku na 34. corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologii Chirurgicznej (ASDS) opublikowano raport, z którego wynika, że większość zachorowań na czerniaka jest niewykrywalna we wczesnych stadiach bez szczegółowych badań skóry. Niestety pacjenci rzadko przywiązują uwagę do oglądania istniejących znamion i powstawania nowych. Autor raportu, Jonathan Kantor, dermatolog z Jacksonville na Florydzie, u 68% swoich pacjentów wykrył zmiany wcześniej niż oni sami. Jaki z tego wniosek? Obserwuj bacznie swoje ciało, a z każdą wątpliwością udaj się do dermatologa. Tu nie chodzi tylko o komfort psychiczny, ale o twoje życie. Zwróć uwagę na:
• asymerię znamion – jeśli jedna połowa różni się od drugiej;
• nierówne brzegi;
• zróżnicowanie koloru znamion;
• jego wielkość i długość – zauważ, czy nie powiększyło się, nie wzrosło ponad poziom skóry;
• swędzenie, obrzęk, zaczerwienienie wokół znamienia, krwawienie lub sączenie się z niego;
• ból.

Wycinek pod mikroskopem

Za każdym razem, gdy zachodzi ryzyko wystąpienia czerniaka, lekarz wycina znamię wraz z marginesem zdrowej skóry. Wycinek chorej tkanki zostaje poddany badaniu histopatologicznemu, podczas którego stwierdza się charakter tkanki i stopień złośliwości. Zwykle wycinek pobiera się bez konieczności hospitalizacji, w miejscowym znieczuleniu. W skrajnych przypadkach lekarz może jednak zatrzymać pacjenta w szpitalu, w celu docięcia skóry.

Jeśli okazuje się się, że zmiany mają charakter nowotworowy, wykonuje się badania wezłów chłonnych i określa stopień zaawansowania czerniaka. Kolejny etap to wycięcie okolicznych węzłów chłonnych. Chemioterapia i radioterapia nie są stosowane rutynowo. W zmianach zaawansowanych i przerzutach stosuje się jednak leczenie cytostatykami. Pacjenci po leczeniu podlegają dalszej obserwacji przez ok. 10 lat. Przeżywalność w dużej mierze zależy od stopnia zaawansowania choroby.

Przerzuty miejscowe i odległe

Czerniak złośliwy ma dużą zdolność do przerzutów drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Dzieli się je na przerzuty miejscowe i odległe. Wśród przerzutów miejscowych wyróżnia się przerzuty satelitarne (w bezpośrednim otoczeniu guza), tranzytowe (umiejscowione w przebiegu naczyń chłonnych) i przerzuty do węzłów chłonnych położonych w najbliższym otoczeniu guza. Przerzuty odległe mogą być zlokalizowane m.in. w płucach, wątrobie, kościach, mózgu. Pierwsze przerzuty mogą niestety od razu pojawiać się w narządach wewnętrznych.

Przebieg choroby jest najczęściej przewlekły i postępujący. Szczyt przerzutów występuje zwykle po pierwszym i drugim roku od rozpoznania, choć zdarzają się i przerzuty późne (5-10 lat po rozpoznaniu).
Źródło: forumbioderko.pl/viewtopic.php?t=601